Статут Старобільського ліцею №1

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура співуправління Старобільського ліцею

Кадровий склад закладу освіти

Освітня програма

Робочий навчальний план 2021-2022

Територія обслуговування

Мова освітнього процесу: українська

Вакансій на 2021/2022 н.р. немає

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Моніторинг досягнень учасників освітнього процесу 


Річний звіт  про діяльність закладу освіти

Умови доступності ЗО для навчання осіб з особливими освітніми потребами: 

Є вільний доступ до навчальних корпусів, є кнопка виклику, яка розташована на рівні досяжності на навчальному корпусі №3 для інвалідів. Інші умови створити неможливо.

Навчання в Старобільському ліції №1 —  безкоштовне, додаткових освітніх послуг немає.

Правила поведінки учнів у закладів освіти знаходяться на вкладці «Учням»

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗО знаходяться на вкладці «Стоп-булінг»

Кошторис знаходиться на вкладці  «Публічна інформація» у розділі «Фінансова діяльність»

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів на вкладці  «Публічна інформація» у розділі «Фінансова діяльність»

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога на вкладці  «Публічна інформація» у розділі «Фінансова діяльність»

Склад педагогічного колективу

Порядок зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти

Режим роботи
Шкільна мережа

Проєктна потужність

Розміщення класів

Положення про академічну доброчесність

Положення про ВСОЯО

Положення про батьківський комітет

Графік роботи  гуртків та секцій