СТАРОБІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЇ

СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

04.01.2021                                   м. Старобільськ                            № _____

Про роботу гімназії в умовах посилених

карантинних обмежень з 08 по 24 січня 2021 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р.  № 1236 щодо встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні запроваджуються посиленні карантинні обмеження. Так, у цей період учням заборонено відвідування закладів загальної середньої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.

Керуючись Законами України «Про освіту» ст.23, «Про повну загальну середню освіту» ст.10, «Кодексом ЗпП України» абзац 2 ст.113, листом Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2020 року № 1/9-692 «Про запровадження карантинних обмежень», листом відділу освіти Старобільської РДА   № 1401 від 21.12.2020 р. «Про запровадження карантинних обмежень», рішенням педагогічної ради гімназії від 23.12.2020 року протокол № 39-а «Про карантинні обмеження»,

наказую:

 1. Організувати з 11 по 24 січня 2021 року для здобувачів освіти 1-11 класів дистанційне навчання.
 2. Заступникам директора з НВР Кравчук З.В., Дарій В.С., Парамоновій С.В.:
 • забезпечити виконання вчителями навчальних програм з усіх предметів, які визначені Освітньою програмою Старобільської гімназії на 2020-2021 навчальний рік шляхом адаптації розкладу уроків та режиму роботи;
 • залучити за їх згодою лаборантів, фахівця з охорони праці, педагога-організатора, практичного психолога, соціального педагога, вихователів груп продовженого дня, керівників гуртків до виконання методичної та інших видів роботи пов’язаних з їх посадовими обов’язками з метою 100% оплати праці.
 1. Завгоспу Бондар Т.М.:
 • роботу техпрацівників, сторожів, двірника проводити у режимі правил внутрішнього трудового розпорядку на 2020-2021 навчальний рік;
 • організувати щоденне чергування працівників обслуговуючого персоналу в приміщеннях гімназії в робочі дні в період посиленого карантину з 08 по 24 січня 2021 року за окремим графіком;
 • забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж та комунікацій гімназії а також необхідних робіт для початку ІІ семестру з 25 січня 2021 року.
 1. Чергування адміністрації з 08 по 24 січня 2021 року проводити за графіком чергування адміністрації на 2020-20021 навчальний рік.
 2. Класним керівникам:
 • провести роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків про особливості дистанційного навчання під час запровадження карантинних обмежень та оприлюднити порядок роботи гімназії у батьківських групах до 08.01.2021 року;
 • вести що про це соціального педагога;
 • денний контроль за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять та інформувати про це соціального педагога.
 1. Учителям під час занять у дистанційному режимі дотримуватися Вимог щодо безперервної роботи дітей з технічними засобами навчання визначених Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 р. № 2205.
 2. У зв’язку з тим, що гімназія не має можливості забезпечити кожного вчителя робочим місцем для проведення уроків у дистанційному режимі дозволити окремим педпрацівникам в період посиленого карантину вести уроки з домашніх персональних комп’ютерів.
 3. Залишаю за собою:
 • заборонити масові заходи в закритих приміщеннях гімназії (крам заходів необхідних для забезпечення функціонування закладу);
 • контроль за виконанням наказу.
 1. Інженеру-електроніку Скорик О.В. розмістити цей наказ на сайті гімназії до 06.01.2021 р.

Директор гімназії                                               Катерина ФОМЕНКО

 

 

 

СТАРОБІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ

СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

22.12.2020                                   м. Старобільськ                            № _____

 

Про запровадження карантинних обмежень

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SAPC-CoV-2», листа Міністерства освіти і науки України від 15.12.2020 р. № 1/9-692 «Про затвердження карантинних обмежень» з 8 по 24 січня 2021 року в Україні запроваджують посилення карантинних обмежень.

З огляду на зазначене,

наказую:

 1. У період з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року, згідно структури 2020-2021 навчального року, провести для учнів зимові канікули.
 2. У період з 8 по 24 січня 2021 року заборонити учням відвідувати гімназію.
 3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Дарій В.С. та Кравчук З.В. вжити всі можливі невідкладні заходи, спрямовані на належну організацію освітнього процесу у дистанційному форматі в період з 11 по 24 січня 2021 року
 4. Інженеру-електроніку Скорик О.В. розмістити цей наказ на сайті гімназії.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор гімназії                                               Катерина ФОМЕНКО

Особливості сертифікації вчителів початкових класів у 2021 році

Реєстрація вчителів початкових класів для участі в сертифікації 2021 року буде проходити з 18 до 27 січня у межах граничної кількості для кожного регіону:

 • Донецька область – 73 вчителя
 • Луганська область – 29 вчителів.

Учасником сертифікації може бути педагогічний працівник, який на момент його реєстрації для участі у сертифікації працює на відповідній посаді за основним місцем роботи, має стаж педагогічної роботи не менше двох років та зареєстрований для проходження сертифікації у встановленому порядку відповідно до пп. 7-15 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України.

Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності. Вчителя беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників» від 24 грудня 2019 р. № 1094 опублікована на сайті Уряду.

Для формування бланка реєстраційної картки-заяви педагогічний працівник повинен з 18 по 27 січня 2021 року скористатися вебсервісом, розміщеним на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Лист-виклик для участі в незалежному тестуванні, що містить інформацію про місце, дату та час його проведення, буде розміщено в кабінеті учасника сертифікації не пізніше ніж за тиждень до початку незалежного тестування.

Результати незалежного тестування оприлюднюються шляхом їх розміщення в кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через 18 календарних днів після його проведення. Учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали менше ніж 60 відсотків максимальної кількості тестових балів, вважаються такими, що не склали незалежне тестування та не допускаються до участі в наступному етапі сертифікації.

Загалом сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним, а саме із:

1) незалежного тестування учасників сертифікації;

2) самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;

3) вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Інформація про допущення чи недопущення учасника сертифікації до участі в наступному етапі сертифікації розміщується в кабінеті учасника сертифікації одночасно з розміщенням результатів незалежного тестування.

Сертифікат про успішне проходження сертифікації  розміщується в кабінетах учасників  не пізніше ніж через десять робочих днів з моменту встановлення комісією граничної кількості балів. Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу.

Донецький центр оцінювання якості освіти